Aktuálně

Školní rok 2016/2017

11. října 2016
P. Jan Larisch, Th.D
P. Rudolf Schikora CSsR,
apoštol Ostravska a zakladatel exercičního domu ve Frýdku
INFO

Úterý 29.listopadu
P. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann
Psychologie versus náboženství?
Spojnice a rozdíly mezi svátostí smíření, duchovním doprovázením a psychoterapií
INFO

Úterý 21. února
RNDr. David Pithart CSs.
Jak žít na naší planetě Zemi ?
(Stěžejní myšlenky encykliky papeže Františka Laudato si, pojednávající o životním prostředí z hloubi křesťanské inspirace a příkladu sv. Františka z Assisi.)
INFO